Bueno…. aquest és el primer enigma… recordeu que la màxima nota per lliurar la resposta la setmana que vé serà de 30 punts Mesi. Cada resposta de forma correcta obtindrà una puntuació de 30 punts cadascuna.

Fins ara hem estat comentant la importància de una activitat prèvia com és l’escalfament general, sempre ha de ser de forma progressiva. Tanmateix a l’hora de treballar la resistència aeròbica és molt important mantenir una freqüència cardíaca adequada dintre d’una zona saludable. Per saber la intensitat a la que hem estat treballant (60%, 80%, etc) s’ha de saber una fòrmula.

1. Quina fòrmula és utilitzada per poder saber la intensitat a la que podem treballar de forma saludable?

2. Proposa un exemple utlitzant aquesta fòrmula on TÚ estiguis treballant al 50% fent una activitat aeròbica, és a dir a quina frequència cardíaca estaràs treballant? Resposta exemple: corrents o fent jogging o fent esports col·lectiu a una freqüència cardíaca de 140 puls/min. Aquesta resposta té relació amb la primera pregunta.

FC màx =

FC activitat aeròbica =

Per poder respondre aquestes preguntes podreu utilitzar la web següent: o al llibre de text al tema de Resistència

http://www.vitonica.com/spinning/la-frecuencia-cardiaca-y-el-entrenamiento-como-se-calcula-que-valores-son-adecuados

Recordeu que abans de respondre a aquests ENIGMES heu de crear un compte GMAIL i, posteriorment, crear un document i afegir-me a mi com a EDITOR per respondre a TOTS els enigmes que vagi posant. Per fer això…. heu de mirar al moodle, ok?

Anuncios